Hangáre sa objavili v pašerácke DLC. Môžete si ich prispôsobiť rovnako ako kancelárie či motorkárske klubovne od osvetlenia až po kanceláriu a dielňu. K dispozícii ich máte celkom päť, dva sú na letisku v Los Santos a zostávajúce tri na Fort Zancudo. Od PC sa tu pripojíte k Free Trade Shipping webe, kde budete riadiť váš biznis s pašovaním. Lietadlá tu môžete ako parkovať, tak i upravovať. Ron vám tu tiež predstaví vášho leteckého mechanika Charlieho. Zmestia sa sem buď dve veľké lietadlá, päť stredne veľkých alebo 12 malých lietadiel. Ako bonus v každom z nich nájdete Cuban 800. V prípade vlastníctva hangári na Fort Zancudo však počítajte, že sa objavíte v hľadáčiku policajtov.

1.200.000 $ na letisku v Los Santos
1.525.000 $ na letisku v Los Santos
2.085.000 $ na Fort Zancudo
2.650.000 $ na Fort Zancudo
3.250.000 $ na Fort Zancudo